QQ在线咨询
连接器
点击这里给我发消息
五金塑胶导线
点击这里给我发消息
公司国内市场部
 
地址:深圳市宝安区西乡铁岗工业园
国内销售专线(Tel):+86(755) 2824 8661 / 2824 8662 / 2824 8663
销售部 传真 (Fax):+86(755) 2785 7873
Email:sales@odiachina.com 
Email:odiachina@163.com      
QQ: 845755996 / 577897219
MB:(0)13798397380   
 
公司外贸部
 
电 话(Tel):+86(755)  2824 8661
传 真(Fax):+86 (755) 2785 7873 
Email:sales2@odiachina.com
Http:// www.odiachina.com 
 
连接器制造工厂
 
地址:深圳观兰街道办新田沙博越兴科技园F栋
电 话(Tel):+86 (755) 2824 8663
传 真(Fax):+86 (755) 2785 7873
Email:sales1@odiachina.com
邮编:518115
 
五金车件工厂
 
地址:深圳观兰街道办新田沙博越兴科技园F栋
电 话(Tel):+86 (755) 2824 8661 
传 真(Fax):+86 (755) 2785 7873
Email:info@odiachina.com
邮编:518115
 
客户服务中心
 
地址:深圳观兰街道办新田沙博越兴科技园F栋
电 话(Tel):+86 (755) 2824 8661
传 真(Fax):+86 (755) 2785 7873
Email:services@odiachina.com
邮编:518115
×